Je TROP účetní program?

TROP neumožňuje vedení účetnictví, je to skladový a odbytový software. Jeho funkcí je evidovat stavy skladů, komisí, informace o dodavatelích a odběratelích a zpracovávat jejich objednávky. V okamžiku vzniku objednávky upozorní na dluh odběratele i odebrané zboží před splatností. Tento skladový systém vytváří daňové doklady, umožňuje evidovat jejich platby a dlužníkům zasílat upomínky. Účetní agendy jako například mzdy, knihy jízd, saldokonto atd. zpracuje Váš účetní program. TROP Vám umožní datové spojení do Vašeho účetnictví pomocí programových modulů Export (exportuje vystavené daňové doklady) a Import (importuje platby a dlužníky, pokud chcete zadávat platby v software účetnictví).

Je možné průběžně rozšiřovat skladový program TROP?

Ano, je možné začít s minimální konfigurací (například jednouživatelská verze modulu Faktury) a jak bude narůstat skladová agenda dokupovat další licence (například modul Dobírky či Předplatné nebo síťové licence).

Je možné individuálně upravit Váš odbytový systém?

Všechny výstupní sestavy a části programového kódu související s individuálními pravidly v řízení odbytu Vaší firmy (např. nastavení rabatu, způsob účtování poštovného a balného, automatické zadání speciálních vyhledávacích podmínek, přehledy prodejů, grafy atd.) je možné změnit dle Vašich požadavků.

Jaké formy podpory (hotline) poskytujete?

Našim zákazníkům poskytujeme podporu po telefonu nebo elektronickou poštou v rámci zakoupené licence. V prvních dvou měsících po implementaci zaručujeme zvláštní podporu formou takzvaného zvýšeného autorského dozoru.

Jaký počítač potřebuji k provozu Vašeho programu TROP?

Pro kvalitní provoz bez problémů postačují dnes běžné konfigurace počítačů třídy Pentium a vyšší s tiskárnou (pro verzi DOS s národním prostředím v kódu Latin 2). Počítač musí být vybaven operačním systémem MS-DOS 5.0 a vyšším nebo Windows 95/98/2000/ME/NT/XP/Vista/7. Detailní technické parametry nutné pro provoz jsou závislé na objemu zpracovávaných dat.

Na jaké síti lze TROP provozovat?

Program v síťovém provozu využívá standardní síťové postupy a lze jej proto provozovat jak na běžných síťových operačních systémech, např. Novell NetWare, sítích Windows Server, tak i na počítačích spojených do sítě Windows 95/98/2000/ME/NT/XP/Vista/7/8.