canstockphoto10408808-3V dnešní náročné době sílí tlak na management společností na všech frontách. Požaduje se zdokonalování produkce, snižování nákladů a rychlé zavádění nové produkce na trh. Ukazuje se, že tradiční techniky, nástroje a styl řízení již nestačí. Svět nalézá řešení v systémovém přístupu k projektování změn, v pružnější a plošší organizaci, v podpoře řízení věděckými metodami a stále dokonalejšími informačními systémy.

Na rozdíl od reaktivního řízení vyžaduje projektové řízení více úsilí při řízeném startu, v životním cyklu projektu naopak vynaložené úsilí klesá. Výsledkem projektového řízení je úspora sil a zdrojů při dosahování cílů, dodaný produkt se setká s očekáváním zákazníka a původní finanční předpoklad jsou naplněny.

Při absenci projektového řízení je pro management velmi obtížné orientovat se ve firemním prostředí při řízení celkových strategických plánů.

Proč se projekty nedaří?

Celosvětové statistiky uvádějí pět nejčastějších příčin neúspěšných projektů v tomto pořadí:

1

Nedostatek podpory vrcholového managementu

2

Nedostatek obchodních důvodů k realizaci projektu

3

Nedostatečně definované odpovědnosti a pravomoci

4

Nedostatečně řízení změn vedoucí k růstu rozsahu projektu

5

Nedostatek efektivní komunikace

Projekt chápeme jako dočasný řízený proces, který má začátek, konec, omezené zdroje (pracovní sílu, finance, materiál, atd.), rizika a další vlastnosti.

Jak implementujeme zásady projektového řízení?

Před výběrem a implementací jakéhokoliv nástroje je potřeba si ujasnit, jaké procesy ve společnosti používáme. Protože každá firma řeší jiné problémy, definuje si své procesy trochu jiným způsobem. V oblasti projektového řízení existuje několik doporučení.

Seznam všech procesů ve společnosti, jejich stav a vzájemné závislosti zobrazuje procesní mapa. Vytvoření či ověření aktuálnosti existující procesní mapy by mělo být prvním krokem.

 
Poskytujeme služby v oblastech

Zpracování metodik projektového řízení
Audity stavu projektového řízení
Řízení IT projektů
Poradenství v oblasti systémů kvality řízení a strategie

CERTIFIKACE
Naši pracovníci jsou držitelé certifikací PRINCE2 Foundation, ISO 10006 Project Management, ITIL Foundation v3 rev. 2011 a TSM Implementation