canstockphoto0219558_2Co je PRINCE2 ?

Metodika PRINCE2 je považovaná za robustní a promyšlený způsob řízení projektů všech velikostí. Je známá především v Evropě jako základ projektového řízení v komerční i veřejné sféře.

Metodika PRINCE2 je důsledné procesně orientovaná a poskytuje komplexní aparát sestávající z navazujících komponent, kontrolních mechanismů i zcela konkrétních projektových dokumentů.

Důležité je, že metodika obsahuje zavedené standardy a postupy ověřené v praxi („best practices“).

Stručně lze říci, že jde o manažerské techniky pro efektivní a objektivní řízení projektů.

Co zavedení metodiky PRINCE2 do řízení projektů všech velikostí přinese ?

Řízení projektu je systematicky vedeno k úspěšnému dosažení předpokládaných a stanovených cílů.

Jsou jasně vymezeny kompetence díky definované organizační struktuře řídícího týmu projektu, včetně popisu rolí a odpovědností.

Projekt má pro všechny cíle projektu definované tolerance a je řízen na základě výjimek. Jsou definované reakce na vzniklé odchylky.

Při realizaci projektu se tým učí ze zkušeností, získaných z historie a nové zkušenosti předává dalším týmům.

Sjednocení kultury vnitrofiremní procesů vedoucí k lepší predikci výsledků, akceleraci činnosti a spokojenosti pracovníků.

Hlavním cílem projektu je dodání výstupů (produktů). Plánování je tedy postaveno na kvalitním definování všech produktů projektu.

Projekt je rozdělen do řiditelných a kontrolovatelných etap. Díky tomu má vedení vždy přehled o stavu, nákladech a přínosech.

Metodika umožňuje škálovatelnost, flexibilitu a přizpůsobení k použití v rozdílně velkých společnostech a na různých typech projektů.

Je doporučeno do projektu ve všech fázích aktivně zapojit i zástupce uživatelů, odběratelů a všech zainteresovaných stran.

Metodika má přinést rozdělením rolí uvolnění rukou pro management, aby se mohl věnovat řízení strategických úkolů.

 
Poskytujeme služby v oblastech
Zpracování metodik projektového řízení
Audity stavu projektového řízení
Řízení IT projektů
Poradenství v oblasti systémů kvality řízení a strategie
CERTIFIKACE
Naši pracovníci jsou držitelé certifikací PRINCE2 Foundation, ISO 10006 Project Management, ITIL Foundation v3 rev. 2011 a TSM Implementation 

PRINCE2® je registrovaná ochranná známka Cabinet Office / PRINCE2® is re­gistered trademark of the Cabinet Office