Co je to ITIL?

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) je soubor praxí prověřených konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií (IT), a to jak ze strany dodavatelů IT služeb, tak i z pohledu zákazníků.

ITIL v jednotlivých knihách popisuje procesy, které IT většinou musí vykonávat, aby vůbec mohlo fungovat a nějaké služby businessu poskytovat. ITIL se snaží dívat na poskytované služby z pohledu zákazníka, který dané služby odebírá.

ITIL popisuje vazby mezi jednotlivými procesy a definuje jaké by měly být vstupy, výstupy, role a metriky. Vzhledem k tomu, že nositeli každého procesu jsou lidé, musí být jasně určeno, kdo za co odpovídá.

Nejlepší praktiky v řízení ICT jako poskytovatele služeb jsou shrnuty do souboru knih ITIL® (IT Infrastructure Library), z nichž nejrozšířenější je oblast řízení dodávky IT služeb – IT Service Management (ITSM).

IT Service Management se zabývá dodáváním a podporou IT služeb, které jsou zaměřeny na obchodní potřeby organizace. ITSM podle ITIL®u pokrývá především operativní provozování dodávaných služeb (Service Support) a dlouhodobější budování vztahu ICT a obchodních útvarů v oblasti synchronizace poptávky a dodávky IT služeb (Service Delivery). Obě tyto oblasti pokrývají klíčové, vzájemně provázané procesy zahrnující jak správu samotného ICT, tak řízení vztahu s obchodními útvary i dodavateli. Aspekty všech oblastí řízení informační a komunikační technologie se zabývá nezisková organizace IT service Management forum (itSMF), jako autorita s mezinárodní působností. HP je jedním z významných globálních i lokálních členů této organizace.

Procesy podle ITIL snadno a rychle

Funkční IT s pomocí ITIL® + PRINCE2®?

Na kurzech projektového řízení často dostáváme dotazy, zdali je možné používat metodiku PRINCE2® jako nástroj pro implementaci ITIL® procesů (IT Infrastructure Library). Jde o logický dotaz, na který existuje jednoznačná odpověď – ANO.

 

Implementace ITIL® procesů

Stejně jako u jakékoliv jiné implementace bude nezbytné vytvořit PID (Project Initiation Document – dokumentaci projektu) k určení vlastníků projektu, manažerů, projektové kanceláře a ostatní z projektového týmu. Navíc, budete muset vytvořit a přiřadit v projektu role, postupy, měřitelné parametry – kvalitativní ukazatele a definovat, jaká jsou kritéria úspěšného projektu. Jakmile budete mít PID schválený, můžete řídit a koordinovat projekt, jako každý jiný.

 

V momentě, kdy zahájíte implementaci ITIL® procesů, bude nutné sledovat vývoj a progres. Většina projektů, které budete supervizovat pomocí PRINCE2® bude mít pravděpodobně striktně definované datum ukončení implementace. S tím souvisí i očekávání, kterých musí být naplněno. Kombinací PRINCE2® a ITIL® lze snáze dosáhnout cílů, aniž bychom nějakou část vynechali, nebo pracovali nesystematicky, nekoordinovaně.

citát