Kdo neplánuje, plánuje selhání!

Kdo neplánuje, plánuje selhání!

Pokud nevíte, co chcete, nikdy toho nemůžete dosáhnout.

Dlouhodobé plánování v tržních podmínkách je velice obtížným procesem,
ale rovněž velmi důležitým pro firmu z hlediska stálého udržení konkurenční výhody.

Základem dlouhodobého plánování je podniková strategie.

 Strategické plánování a řízení →

Posted in:

Leave a Comment (0) ↓