Kdo neplánuje, plánuje selhání.

Audity stavu projektového řízení
Audity stavu projektového řízení

Na základě objektivních zkoušek získáte jasný přehled o silných a slabých stránkách procesního a projektového řízení ve vaší organizaci. Získáte od nás doporučení pro systémové změny pro zvýšení efektivity vašeho businessu.

Zpracování metodik projektového řízení
Metodiky projektového řízení

Na základě analýzy vašeho projektového prostředí navrhneme vhodné metodické postupy. Používáme projektovou metodiku PRINCE2®, která je považována za standart projektového řízení v Evropě a vychází z postupů ověřených dlouholetou praxí.

Řízení IT projektů
Systémy kvalitního řízení

Cílem systémů řízení kvality nebo chceme-li kvalitního řízení je dnes stejně jako v dobách Tomáše Bati dosažení trvalé spokojenosti zákazníka. Jaké máme nasadit v organizaci mechanismy, abychom naplnili naše cíle a vize?

 

Odbytový software TROP

TROP je odbytový program, vytvořený pro potřeby distribučních a zásilkových firem, nakladatelů a vydavatelů.

Poskytuje maximální přehled o odbytu firmy, efektivitě fakturace a dokonalý přehled o stavu zásob ve skladech.